สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่

Clientสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่

รายละเอียด

บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด ได้เข้าทำการ ตอกเสาเข็มสแควร์ไมโครไพล์ ให้กับสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ สำหรับการทำให้ฐานรากของลิฟท์โดยสารในตัวอาคาร พร้อมกับการทดสอบการรับน้ำหนักของ เสาเข็มสแควร์ไมโครไพล์ ซึ่งเสาเข็มนั้นต้องรับน้ำหนักมากถึง 30 ตัน/ต้น เนื่องจากพื้นที่ต่อเติมนั้นมีขนาดคับแคบ และมุมการทำงานมีระยะคับแคบตามไปด้วย