MUNIQ Sukhumvit 23 – EP 2

ClientMUNIQ Sukhumvit 23 - EP 2

รายละเอียด

บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด ได้รับทำการตอก เสาเข็มสแควร์ไมโครไพล์ ให้กับ MUNIQ Sukhumvit 23 ครั้งที่ 2 จากผลงานในรอบแรกที่ผ่านมา ถึงผลงานในรอบนี้ เป็นการกลับเข้ามาดำเนินการตอกเสาเข็มเพิ่มเติมที่บริเวณพื้นที่ด้านหลังตัวอาคาร เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับผนังแนวรั้วของโครงการ และ ต่อเติมเสริมพื้นที่ด้านหน้าบริเวณแนวเสาไฟฟ้าด้านหน้าอาคาร โดยทั้ง 2 จุดนี้ มีระยะพื้นที่การทำงานค่อนข้างจำกัด ทั้งความกว้าง ความยาว และความสูง และถึงแม้จะมีพื้นที่คับแคบหรือมีอุปสรรคหน้างานตามแต่ลักษณะที่แตกต่างกันไป ขอแค่มีระยะเพียงพอให้ตัวปั้นจั่นเคลื่อนเข้าพื้นที่ได้