OISCA Kindergarten International School

ClientOISCA Kindergarten International School

รายละเอียด

บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด รับตอกเสาเข็มไอไมโครไพล์ ให้กับ OISCA Kindergarten International School โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ เป็นงานตอก เสาเข็มไอเข็มไมโครไพล์ขนาด 22 ซม. เพื่อต่อเติมส่วนขยายพื้นที่ด้านหลังของอาคารเรียนเดิมให้เต็มบริเวณออกมาถึงแนวริมรั้ว สำหรับขยายและเพิ่มพื้นที่ภายในห้องเรียน และต้องเร่งดำเนินการตอกเสาเข็มพร้อมส่งมอบพื้นที่คืนให้เสร็จในระยะเวลาที่จำกัด ของช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม