VC Fabric Co., Ltd.

ClientVC Fabric Co., Ltd.

รายละเอียด

บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด ได้เข้าทำการ ตอกเสาเข็มไอไมโครไพล์ 18 ซม. ให้กับ VC Fabric Co.,Ltd. สำหรับทำส่วนขยายออฟฟิศสำนักงานเพิ่มเติม ด้วยพื้นที่ต่อเติมมีระยะค่อนข้างจำกัดในการทำงานทั้งในส่วนของความกว้างความยาว เสาเข็มสแควร์ไมโครไพล์ ของเราจึงตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้สำหรับงานนี้