Promenade Home

Clientพรอเมนาด โฮม ธนบุรี

รายละเอียด

บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด ได้เข้าทำการ ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ โดยได้เลือกใช้ เสาเข็มไมโครไพล์ขนาด 20 ซม. ในการตอก เสาเข็มไมโครไพล์ สำหรับงานนี้เป็นการต่อเติมพื้นที่โดยรอบของตัวบ้านที่มีระยะค่อนข้างคับแคบและลักษณะจำกัดในเรื่องความกว้าง – ความยาวรวมถึงความสูง ของบ้านหลังนี้

โดยแบ่งงานตอกเสาเข็มออกเป็น 3โซน คือ

ด้านหน้าบ้าน ด้านหลังบ้าน และด้านข้างบ้าน ซึ่งแต่ละโซนมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อการต่อเติมตามความแตกต่างของพื้นที่ดังนี้

  1. พื้นที่ด้านหน้า เพื่อเสริมความแข็งแรงสำหรับใช้เป็นที่จอดรถ
  2. พื้นที่ด้านข้าง เพื่อทำทางเดินเชื่อมระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้าน
  3. พื้นที่ด้านหลัง เพื่อต่อเติมเป็นห้องครัวและลานซักล้างอเนกประสงค์ ของบ้านหลังนี้ต่อไป