MCS Steel Public Company Limited

ClientMCS Steel Public Company Limited

รายละเอียด

บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด รับตอกเสาเข็มสแควร์ไมโครไพล์​ ขนาด 20×20 ซม. ให้กับ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) – MCS Steel Public Company Limited เพื่อทำฟุตติ้งที่ต้องการความแข็งแรงในเรื่องการรับน้ำหนักต่อตันต่อต้นให้กับฐานรากของเสาอาคารโรงงานที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ที่เป็นส่วนต่อขยายออกมาจากอาคารโรงงานเดิม ในการทำเป็นโกดังสต๊อคสินค้าของโรงงาน