ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง บางขุนเทียน

Clientศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง บางขุนเทียน

รายละเอียด

บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด ได้รับทำการตอก เสาเข็มสแควร์ไมโครไพล์ ให้กับ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง บางขุนเทียน เพื่อทำเป็นฐานรากของแท่นเครื่องทดสอบแรงดึงลวดเหล็กที่ใช้สำหรับงานค้นคว้าพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีงานทางแห่งนี้