บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด – สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

หน้าแรก > บทความ > บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด – สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด และบริษัทในเครือ ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กมาโดยตลอด และในปี 2562 ทางบริษัทฯ และพนักงานได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและขนมมอบให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนพื้นที่ เพราะเด็กๆ คืออนาคตที่ดีของประเทศ